Trang chủ Tuyển dụng Liên hệ

MẪU TỜ KHAI Y TẾ DÀNH CHO CƠ QUAN, ĐOÀN THỂ

Căn cứ Quy định số 89/2018/NĐ-CP vào Ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới và đề nghị của Bộ Y tế đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện áp dụng khai báo y tế đối với bệnh viêm đường hô hấp COVID-19.


Để bảo đảm góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh, ngày 27/3/2020, C.TY CP ĐT XD và TM TRƯỜNG THỊNH  đã ban hành mẫu Tờ khai y tế sử dụng trong quá trình tuyển dụng vào thời điểm dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp. Tờ khai y tế được soạn thảo dựa trên mẫu của Bộ Y Tế vào điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công ty Trường Thịnh cũng đã hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ Tướng Chính Phủ, khuyến cáo toàn thể CBCNV thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong quá trình làm việc tại văn phòng hay các nhà máy, khử trùng, rửa tay thường xuyên và thực hiện khai báo Y Tế online theo quy định của Bộ Y Tế.

 

Dưới đây là MẪU TỜ KHAI Y TẾ DÀNH CHO CƠ QUAN, ĐOÀN THỂ, các quý đọc giả tham khảo.

to-khai-y-te-truong-thinh-ver01.docx

to-khai-y-te-truong-thinh-ver01.pdf