TÀI LIỆU

Phụ gia thực phẩm
Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
05/05/2021 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12370:2018 về Quy phạm thực hành chế biến sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh
05/04/2021 Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021
28/10/2020 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm
02/07/2019 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
02/07/2019 Nghị định 552017NĐ-CP Nuôi chế biến và xuất khẩu cá Tra
02/07/2019 Danh mục chỉ tiêu cần kiểm tra và mức giới hạn tối đa cho phép đối với các sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào Liên Bang Nga
02/07/2019 Tiêu chuẩn ngành 28TCN 156:2000 Qui định sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến thủy sản
02/07/2019 Quyết định 732/1998/QĐ-BTS về tiêu chuẩn cấp ngành cơ sở chế biến thủy sản
02/07/2019 Thông tư số 02/VBHN-BYT về việc hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm
25/06/2019 Công văn 272/CLTY-CL hướng dẫn quyết định 01/2008/QĐ-BNN
25/04/2019 Thông báo 8229/tb-tchq năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất phụ gia thực phẩm mixed phosphate mtr-80p do tổng cục hải quan ban hành
25/04/2019 Công văn 7841/ATTP-PC năm 2016
25/04/2019 Những điều cần biết: Xuất khẩu Tôm sang thị trường EU
25/04/2019 Quy hoạch nuôi, chế biến cá Tra vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020
25/04/2019 Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra tạp chất trong Tôm và sản phẩm Tôm