Trang chủ Tuyển dụng Liên hệ

Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Phòng ban Khu vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Kỹ sư trắc đạc Nhà máy Bình Dương 28/02/2020 31/01/2021
Nhân viên Sales & Marketing.Hot Phòng kinh doanh Quận 9, TPHCM
08/02/2020 31/03/2025
Giám đốc Kinh doanh - Cơ khí xây dựngHot Ban Biám Đốc TP Hồ Chí Minh, Bình Dương 22/04/2019 22/04/2022
Nhân viên Kinh Doanh Phòng Kinh Doanh Tp. Hồ Chí Minh 22/04/2019 22/04/2022
Nhân viên IT - Marketing Phòng Kinh Doanh Tp Hồ Chí Minh 22/04/2019 22/04/2022
Nhân viên Kế toán Phòng Kế toán TP Hồ Chí Minh 22/04/2019 22/04/2022
Vận hành máy gia công cơ khí Xưởng gia công Cơ khí TX Tân Uyên - Bình Dương 22/04/2019 22/04/2022
Kỹ sư xây dựng Phòng Kỹ Thuật Bình Dương 22/04/2019 22/04/2022
Kinh doanh Phụ Gia Chế Biến Thủy Sản Phòng Kinh doanh Các tỉnh Miền Tây 22/04/2019 22/04/2022
QC xử lí Phụ gia trong ngành Chế biến thủy sản Phòng Kinh Doanh Các tỉnh Miền Tây. 22/04/2019 22/04/2022