Nhà Máy Thủy Điện Đark'Tih

 
Địa điểm Thị trấn Gia Nghĩa - T.Đăk Nông
Quy mô 10,354 Km2
Danh mục Thi công - Thiết kế cơ cấu
Thời gian 2017

Nhà máy Thủy điện Đark'Tih là công trình được Tổng công ty Xây dựng 1 (CC1) đầu tư trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, với tổng mức đầu tư trên 5.000 tỷ đồng.

Quy mô kỹ thuật của Dự án:
- Công trình thủy điện Đărk’tih được khai thác theo sơ đồ gồm 2 bậc (Bậc trên và Bậc dưới) bao gồm 02 tổ máy H1 & H2 thuộc nhà máy Bậc trên với công suất mỗi tổ là 41MW và 02 tổ máy H3 & H4 thuộc nhà máy Bậc dưới với công suất mỗi tổ là 31MW. 
- Công ty CP Đầu tư XD & TM Trường Thịnh là đơn vi thi công các hạng mục: Nhà máy bậc dưới, Đập tràn bậc trên, trạm phân phối, một phần cống và đường vận hành ...

Dự án khác