HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

1. Quy trình làm việc với công ty Trường Thịnh như thế nào?

Khi Anh/Chị đầu tư xây dựng của Trường Thịnh, Anh/Chị sẽ làm việc với quy trình như sau:
Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ Chủ đầu tư
Bước 2: Lập phương án thiết kế cơ sở, bóc tách khối lượng và báo giá thi công.   
Bước 3: Hiệu chỉnh phương án thiết kế thi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư, thương thảo hợp đồng và ký hợp đồng thi công.
Bước 4: Thi công, xây dựng và giám sát.
Bước 5: Hoàn thành xây dựng, tiến hành nghiệm thu và bàn giao công trình.