Sao Mai Resort in Thanh Hoa city, Viet Nam

Project name: Sao Mai Resort 
Site: Thanh Hoa city, Vietnam
Investor: Sao Mai Corporation
Contractor: Truong Thinh Corporation
Duration: 3 months
Work: Reception area, Viet Nam restaurant, observatory

0/5
(0 nhận xét)
  • 0% | 0 comments
  • 0% | 0 comments
  • 0% | 0 comments
  • 0% | 0 comments
  • 0% | 0 comments

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
GỬI ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN
Đánh giá
Gửi