Trang chủ Tuyển dụng Liên hệ

Tài liệu quy định

1. Xây dựng cơ khí

Xem thêm

LUẬT: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG

Ngày đăng: 23/03/2021

Xem Tải

TCXDVN 27-1991, Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN 5574-2012, Kết cấu bê tông - Bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN-4605-1988, Kỹ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN-29-1991, Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

2. Phụ gia thực phẩm

Xem thêm

Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021

Ngày đăng: 05/04/2021

Xem Tải

Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm

Ngày đăng: 28/10/2020

Xem Tải

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 02/07/2019

Xem Tải

Nghị định 552017NĐ-CP Nuôi chế biến và xuất khẩu cá Tra

Ngày đăng: 02/07/2019

Xem Tải

Danh mục chỉ tiêu cần kiểm tra và mức giới hạn tối đa cho phép đối với các sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào Liên Bang Nga

Ngày đăng: 02/07/2019

Xem Tải

3. Tài liệu tham khảo

Xem thêm

Thông tư 08/2015/tt-byt sửa đổi thông tư 27/2012/tt-byt hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm do bộ y tế ban hành

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Thông báo 5818/tb-tchq năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là phụ gia thực phẩm do tổng cục hải quan ban hành

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Thông báo 6562/tb-tchq năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là phụ gia thực phẩm - đường tinh khiết do tổng cục hải quan ban hành

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Thông báo 471/tb-tchq năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là phụ gia thực phẩm do tổng cục hải quan ban hành

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Quyết định 3964/qđ-bkhcn năm 2015 công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với phụ gia thực phẩm do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ ban hành

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải