Trang chủ Tuyển dụng Liên hệ

NEWTECH 19 NC

Mã sản phẩm
Giá
Phụ gia thực phẩm không có Phosphate và Citric Acid dùng trong công nghệ chế biến thủy sản và thực phẩm.
 Loại  Đơn vị  Đặc điểm kỹ thuật  Phương pháp Phân tích
 Hình dạng   Dạng bột, Màu trắng  Cảm quan
 P2O5  %  Không được phát hiện  TK, TCVN  4692:2011
 pH  - 8,44 TCVN 5818:2001
 Asen (As)  ppm  Không phát hiện (LOD=0,01)  AOAC 986.15
 Chì (Pb)  ppm  Không phát hiện (LOD=0,01)  AOAC 999.11
 Cadmium (Cd)  ppm  Không phát hiện (LOD=0,01)  AOAC 999.11
 Thủy ngân (Hg)  ppm  Không phát hiện (LOD=0,01)  AOAC 974.14
 Độ ẩm  %  7,59  FAO, 14/7 1986


Đánh giá của khách hàng

cialis for veterinary use
https://vsdoxycyclinev.com/ - doxycycline hyclate 100mg tablet
ScormiB (18/03/2021)