Trang chủ Tuyển dụng Liên hệ

newtech- 45-LNa

Mã sản phẩm
Giá
Là hợp chất phụ gia thực phẩm chứa phosphate ưu việt mang lại những lợi ích đa dạng trong công nghệ chế biến thủy sản và thực phẩm.