Trang chủ Tuyển dụng Liên hệ

New Tech19 No.Nc(Non Phosphate)

Mã sản phẩm
Giá

Chi tiết

Phụ gia thực phẩm không có phosphate và Citric Acid dùng trong công nghệ chế biến thủy sản và thực phẩm.
- Hợp chất không chứa phosphate và Citric Acid với những thành phần ưu việt phù hợp cho sản phẩm có đặc tính:
+ Giúp giữ cấu trúc và màu hồng tự nhiên của sản phẩm.
+ Làm tăng khả năng thu hồi định mức chế biến nhưng không tăng hàm lượng Citric Acid trong sản phẩm.
+ Không tồn dư Citric Acid và phosphate trong sản phẩm vượt mức độ tự nhiên của sản phẩm thủy sản – thực phẩm xuất khẩu.

Đánh giá của khách hàng

buy cialis uk
http://vskamagrav.com/ - kamagra gold 100mg review
coactolve (22/03/2021)