Trang chủ Tuyển dụng Liên hệ

Xây dựng cơ khí

TCVN 2737:1995, Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN 4474 - 1987, Thoát nước bên trong và tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

Tcvn-6160_1996-4771, Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

Tcvn-5738 2001-9735 Hệ thống báo cháy, yêu cầu kỹ thuật

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

Tcvn 8789:2011 về sơn bảo vệ kết cấu thép - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ngày đăng: 27/06/2019

Xem Tải

TCVN 103072014 về kết cấu cầu thép - yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, lắp ráp và nghiệm thu

Ngày đăng: 27/06/2019

Xem Tải

Tcvn 82982009 về công trình thủy lợi - yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép.

Ngày đăng: 27/06/2019

Xem Tải

TCVN 120412017 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực

Ngày đăng: 27/06/2019

Xem Tải

Công văn 398/ubnd-ktn năm 2015 thực hiện luật xây dựng 2014 do tỉnh bình dương ban hành

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Thông tư 09/2012/TT-BXD

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải