Trang chủ Tuyển dụng Liên hệ

Xây dựng cơ khí

TCXDVN 27-1991, Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN 5574-2012, Kết cấu bê tông - Bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN-4605-1988, Kỹ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN-29-1991, Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN-16-1986, Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN_5575_2012, Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN_26_1991, Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN 5760-1993, Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN 5687-2010, Thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kê

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải

TCVN 4513-1988 , Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 23/07/2019

Xem Tải