Phụ gia thực phẩm

Tên tài liệu Ngày đăng Xem Tải
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12370:2018 về Quy phạm thực hành chế biến sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh 05/05/2021
Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 05/04/2021
Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm 28/10/2020
Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 02/07/2019
Nghị định 552017NĐ-CP Nuôi chế biến và xuất khẩu cá Tra 02/07/2019
Danh mục chỉ tiêu cần kiểm tra và mức giới hạn tối đa cho phép đối với các sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào Liên Bang Nga 02/07/2019
Tiêu chuẩn ngành 28TCN 156:2000 Qui định sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến thủy sản 02/07/2019
Quyết định 732/1998/QĐ-BTS về tiêu chuẩn cấp ngành cơ sở chế biến thủy sản 02/07/2019
Thông tư số 02/VBHN-BYT về việc hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm 02/07/2019
Công văn 272/CLTY-CL hướng dẫn quyết định 01/2008/QĐ-BNN 25/06/2019
Công văn 7841/ATTP-PC năm 2016 25/04/2019
Những điều cần biết: Xuất khẩu Tôm sang thị trường EU 25/04/2019
Quy hoạch nuôi, chế biến cá Tra vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 25/04/2019
Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra tạp chất trong Tôm và sản phẩm Tôm 25/04/2019
Thông báo 8229/tb-tchq năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất phụ gia thực phẩm mixed phosphate mtr-80p do tổng cục hải quan ban hành 25/04/2019

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12370:2018 về Quy phạm thực hành chế biến sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh

Ngày đăng: 05/05/2021

Xem Tải

Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021

Ngày đăng: 05/04/2021

Xem Tải

Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm

Ngày đăng: 28/10/2020

Xem Tải

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 02/07/2019

Xem Tải

Nghị định 552017NĐ-CP Nuôi chế biến và xuất khẩu cá Tra

Ngày đăng: 02/07/2019

Xem Tải

Danh mục chỉ tiêu cần kiểm tra và mức giới hạn tối đa cho phép đối với các sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào Liên Bang Nga

Ngày đăng: 02/07/2019

Xem Tải

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 156:2000 Qui định sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến thủy sản

Ngày đăng: 02/07/2019

Xem Tải

Quyết định 732/1998/QĐ-BTS về tiêu chuẩn cấp ngành cơ sở chế biến thủy sản

Ngày đăng: 02/07/2019

Xem Tải

Thông tư số 02/VBHN-BYT về việc hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm

Ngày đăng: 02/07/2019

Xem Tải

Công văn 272/CLTY-CL hướng dẫn quyết định 01/2008/QĐ-BNN

Ngày đăng: 25/06/2019

Xem Tải

Công văn 7841/ATTP-PC năm 2016

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Những điều cần biết: Xuất khẩu Tôm sang thị trường EU

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Quy hoạch nuôi, chế biến cá Tra vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra tạp chất trong Tôm và sản phẩm Tôm

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải

Thông báo 8229/tb-tchq năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất phụ gia thực phẩm mixed phosphate mtr-80p do tổng cục hải quan ban hành

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem Tải