Hệ Thống Đường Vận Hành Dọc Kênh Của Hệ Thống Thuỷ Lợi Dầu Tiếng

Địa điểm    Hồ Dầu Tiếng - Tây Ninh
Quy mô   05 gói thầu
Danh mục   Thi công - Xây dựng
Thời gian   2014

Công ty CP ĐT XD & TM Trường Thịnh tham gia thi công 05 gói thầu, khối lượng công việc bao gồm bê tông hoá hệ thống kênh đất và cải tạo, làm mới đường vận hành dọc bờ kênh. Đường cấp phối sỏi đỏ kênh cấp 1 trên địa bàn huyện Dương Minh Châu. Đường dọc bờ kênh cấp 1 trước khi thi công kết cấu mặt đường.

Dự án khác